Systemy wentylacji przemysłowej

Kategoria: Blog

Klimatyzacja przemysłowa

W przebiegu procesów technologicznych w obiektach przemysłowych wydzielają się różnorodne zanieczyszczenia, a także duże ilości ciepła i pary wodnej. Wszystko to może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu przebywających tam pracowników, a także negatywnie wpływać na wydajność maszyn i urządzeń w danym zakładzie.

Z tych powodów bardzo istotne jest zastosowanie w takich miejscach odpowiedniej wentylacji. Zwykle niewystarczająca staje się wentylacja naturalna (grawitacyjna), ponieważ nie jest w stanie w krótkim czasie usunąć z pomieszczenia całego zanieczyszczonego powietrza, dlatego musi zostać zamontowana również wentylacja mechaniczna.

W całości zakładu stosowana jest zwykle wentylacja kanałowa nawiewowo-wywiewowa, a w miejscach, w których występuje szczególnie wysoka emisja zanieczyszczeń (np. lakiernie, spawalnie, strefy przesypywania mocno pylących lub toksycznych substancji), niezbędne są odciągi i inne urządzenia wentylacji miejscowej pozwalające na szybkie oczyszczanie powietrza. Funkcjonalne są również kurtyny powietrzne oddzielające części zakładu o różnych temperaturach lub obszary o odmiennych wymaganiach produkcyjnych. Ponadto w przypadku niektórych gałęzi przemysłu niezbędna jest wentylacja awaryjna, która uruchamia się automatycznie, gdy przekroczony zostaje dopuszczalny poziom zanieczyszczeń.

Reguły dotyczące projektowania, wykonywania oraz eksploatacji systemów wentylacji, a także zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracowników uregulowane zostały przez wiele aktów prawnych, w tym Prawo budowlane, Prawo energetyczne oraz ustawy o ochronie środowiska i bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Pozwala to na zapewnienie dobrych warunków osobom pracującym w zakładach produkcyjnych oraz chroni środowisko naturalne przed zbyt wysokim zanieczyszczeniem.